Nieuwe privacywetgeving vanaf mei 2018

by

Nieuwe privacywetgeving vanaf mei 2018
Op 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeheven. Deze wet wordt vervangen voor de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet komt voor een groot deel overeen met de huidige wetgeving.

De nieuwe privacywet beschrijft dat er zorgvuldiger moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Als bedrijf moet je natuurlijk aan alle bepalingen van deze wet voldoen.

Vorig jaar bepaalde de Europese Unie dat de privacy wetgeving scherper moet worden. De beperkingen zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elk land bepaald zijn eigen beperkingen. De beperkingen van Nederland zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet Algemene Verordening (UAVG). Per land gelden er dus andere afwijkingen.

Wat verandert er?
Hieronder hebben een aantal van de belangrijkste veranderingen van de privacywetgeving voor je opgesomd.

  • Mensen hebben straks het recht om persoonsgegevens te laten wissen
  • Organisaties moeten de informatievoorziening betreft de gegevensverwerking uitbreiden.
  • Het recht op inzage persoonsgegevens moet makkelijker worden.
  • Personen die jonger zijn dan 16 hebben toestemming nodig van hun ouders om persoonsgegevens in te zien. Organisaties zijn het verplicht om de leeftijd te verifiëren.
  • Mensen krijgen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, zoals bij ‘profilering’ het geval is.
  • Documentatieplicht voor organisaties: ze moeten kunnen aantonen dat aan de verplichtingen uit de AVG voldoen.
  • Verwerkersovereenkomst: Vanaf mei 2018 verandert de naam bewerkingsovereenkomst in het de naam verwerkersovereenkomst. Daarnaast worden er ook extra voorwaarden gesteld aan de inhoud van deze overeenkomst. Zo moet er meer worden toegevoegd, zoals het doel van de bewerking en het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt.
  • Hogere boetes: door de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens hogere boetes opleggen. De boete kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Ieder bedrijf moet voor 25 mei 2018 aan de nieuwe eisen van de AVG en VPEC voldoen. Als bedrijf moet je er dus voor zorgen dat je alle zaken voor die tijd op orde hebt.

 


Geef een reactie